Zaległe wyroki TK zostały opublikowane

We wtorek 16 sierpnia weszła w życie ustawa o Trybunale Konstyt

Wikimedia Commons/Jurij Gmach Trybunału Konstytucyjnego przy al. Jana Chrystiana Szucha 12a w Warszawie
We wtorek 16 sierpnia weszła w życie ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Umożliwiła publikację wyroków, które zostały wydane z „naruszeniem” przepisów ustawy o Trybunale. W Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim pojawiły się zaległe wyroki.

„W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy ogłasza się rozstrzygnięcia Trybunału wydane przed dniem 20 lipca 2016 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą” – mówi art. 89 ustawy.
 
Zgodnie z nim opublikowano 18 wyroków w Dzienniku Ustaw oraz 3 w Monitorze Polskim. Nie zostanie opublikowany „wyrok” z 9 marca br., który dotyczy grudniowej ustawy o TK.

Wyroki opublikowane w Dzienniku Ustaw:


(Fot. screen dziennikustaw.gov.pl)

Wyroki opublikowane w Monitorze Polskim:


(Fot. screen monitorpolski.gov.pl)

 

Źródło: 300polityka.pl

#TK #dziennik ustaw

mg
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo