Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię najbardziej zaszkodzi gospodarkom państw członkowskich UE, zwłaszcza Irlandii. Mocno wpłynie na gospodarkę Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu czy w Rosji-podaje Reuters powołując się na badania niemieckiego Instytutu Ifo.

762 ekspertów ekonomicznych ze 112 państw oczekuje krótkoterminowych negatywnych skutków Brexitu, które najbardziej uderzą w państwa tzw. „Starej Unii” czyli państw tworzących Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku.

Badanie wskazuje, że najbardziej ucierpią gospodarki Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i oczywiście Wielkiej Brytanii - pisze Reuters.

"W średnim okresie (w ciągu trzech do pięciu lat) oczekuje się, że skutkiem Brexitu będzie hamulec na gospodarkę we wszystkich krajach członkowskich UE" - podaje Ifo w oświadczeniu.

Dla gospodarek krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów( British Commonwealth of Nations) oczekuje się negatywnych skutków ekonomicznych, zarówno w perspektywie krótko jak średnioterminowej - informuje Ifo.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1 lipca do 27