- Jego głęboka wiara i nadzieja, ale także wyczucie spraw społecznych, umożliwiły w okresie stanu wojennego oraz w trudnych momentach transformacji ustrojowych po roku 1990, przeprowadzenie ludu Bożego Archidiecezji przez Morze Czerwone skomplikowanej polskiej rzeczywistości (...) - mówił kardynał Stanisław Dziwisz podczas homilii Mszy pogrzebowej śp. kardynała Franciszka Macharskiego. W uroczystościach udział wziął m.in. prezydent Andrzeja Duda. Specjalny list wysłał papież Franciszek. Tłumy krakowian pożegnały ukochanego hierarchę.

Podczas Mszy Świętej pogrzebowej nie było żadnych przemówień ani kondolencji, co jest odzwierciedleniem skromności kard. Macharskiego.

Odczytano list papieża Franciszka:

"Jestem wdzięczny Opatrzności, że dane mi było odwiedzić go podczas niedawnej wizyty w Krakowie. W tym ostatnim etapie życia był bardzo doświadczony cierpieniem, które znosił z pogodą ducha".

"»Jezu, ufam Tobie« - to biskupie zawołanie było dewizą jego życia i pasterskiej posługi” - napisał papież.

Trumna z ciałem kardynałem została złożona w krypcie biskupów krakowskich, obok kard. Adama Sapiehy.
 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już w czwartek, gdy w Bazylice Ojców Franciszkanów miała miejsce Msza Święta koncelebrowana przez nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Celistino Migliore. Po Mszy Świętej trumna została przeniesiona z franciszkańskiej bazyliki do katedry na Wawelu. W kondukcie wzięły udział poczty sztandarowe, kompania wojskowa, orkiestra i tysiące krakowian.
 
Kardynał Franciszek Macharski urodził się 20 maja 1927r. Całe życie duchownego było związane z Krakowem.  W 1945 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy w 1950 r. W latach 50. poznał ks. Karola Wojtyły - późniejszego papieża Jana Pawła II, z którym przyjaźnił się do końca życia.

W związku z wyborem kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 30 grudnia 1978 papież Jan Paweł II mianował ks. Franciszka Macharskiego następcą na urzędzie arcybiskupa metropolity krakowskiego. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1979 w Bazylice św. Piotra. Jako dewizę przyjął słowa: Jezu, ufam Tobie.

Był wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia, św. s. Faustyny Kowalskiej, przy której relikwiach modlił się bardzo często. Kardynał Macharski miał ogromny wpływ na budowę Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Włączał się w akcje charytatywne, budowę domów dla samotnych matek, schronisk. Nigdy jednak nie szukał rozgłosu, słynął ze skromności. Jan Paweł II mówił o kardynale- biedaczyna z Krakowa.

W 2002, gdy ukończył 75 lat, oddał się do dyspozycji papieża. Jednak Jan Paweł II zlecił, aby dalej sprawował urząd arcybiskupa krakowskiego. 3 lata później, 3 czerwca 2005 roku  papież Benedykt XVI przyjął  rezygnację kardynała. Gdy ustąpił z urzędu, zamieszkał w klasztorze sióstr albertynek w Krakowie.

W czerwcu br. hierarcha przewrócił się, łamiąc kręgosłup. Po operacji kardynał nie odzyskał przytomności. Papież Franciszek, podczas pielgrzymki do Polski, gdy dowiedział się o stanie hierarchy, zmienił plan pielgrzymki i 28 lipca odwiedził hierarchę w szpitalu.

Kardynał Franciszek Macharski zmarł 2 sierpnia 2016r. o godzinie 9.37.