Ojciec Święty wskazał Polskę, jako wzór dla całego kontynentu. Na pierwszej audiencji generalnej po Światowych Dniach Młodzieży papież dziękował nam za organizację ŚDM oraz ciepłe przyjęcie w kraju. Zaznaczył, że Polska swoim przywiązaniem do wiary przypomina Europie o jej korzeniach. Dodał, że zainicjowane przez świętego Jana Pawła II  ŚDM są odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego świata.

Papieska audiencja w Auli Pawła VI zgromadziła 15 tys. wiernych. Franciszek w katechezie podsumował swoją podróż do Polski. Franciszek podkreślał, że Polska to naród szlachetny i mądry.

Na jasnej Górze dotyka się namacalnie wiary świętego wiernego ludu Boga, strzegącego wierności i mądrości, która jest równowagą między tradycją a innowacją, między przeszłością a przyszłością. Polska przypomina dzisiaj całej Europie, że nie może być mowy przyszłości kontynentu bez jego wartości założycielskich, których centrum stanowi chrześcijańska wizja człowieka. Wśród tych wartości znajduje się miłosierdzie, którego szczególnymi apostołami było dwoje wielkich Polaków: św. Faustyna Kowalska i św. Jan Paweł II

– stwierdził Ojciec Święty.

Papież dziękował wolontariuszom, mediom i organizatorom ŚDM.

Wyrażam wdzięczność prezydentowi Polski i innym przedstawicielom władz, kardynałowi arcybiskupowi Krakowa i całemu Episkopatowi Polski, oraz tym wszystkim, którzy na różne sposoby umożliwili wydarzenie, które dało Polsce, Europie i Światu znak braterstwa i pokoju. Proszę Boga, aby ci młodzi ludzie, których spotkałem w Krakowie, zanieśli w swoich sercach iskrę Jego miłosierdzia całemu światu

– mówił papież.

Papież modlił się za kardynała Franciszka Macharskiego, którego odwiedził kilka dni przed śmiercią. Ocenił również, że ŚDM zainicjowane przez świętego Jana Pawła II są odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego świata.