O północy zakończyła się tymczasowo przywrócona kontrola na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej. Od 4 lipca do 2 sierpnia Straż Graniczna skontrolowała tam aż 484 986 osób i 54 338 środków transportu. Zatrzymano 321 osób. Odmówiono wjazdu 144 osobom. W 61 przypadkach zastosowano procedurę przewidzianą na sytuacje szczególne, umożliwiającą pielgrzymom przekroczenie granicy pomimo niespełnienia wszystkich warunków.Spośród 321 zatrzymanych osób aż 174 przekroczyło granicę RP wbrew przepisom, a 97 było poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.
 
Zatrzymani za usiłowanie przekroczenia granicy RP wbrew przepisom to osoby, które nie posiadały dokumentów uprawniających do jej przekroczenia lub posługiwały się sfałszowanymi dokumentami, ale również migranci będący w niemieckiej procedurze uchodźczej i posiadający dokumenty pobytowe RFN, którzy wybrali się do Polski na zakupy. Poszukiwane osoby ścigane były zarówno przez polski wymiar sprawiedliwości, jak i Europejskimi Nakazami Aresztowania.

Wśród wszystkich 321 zatrzymanych byli obywatele 43 państw, w tym: 122 ob. Ukrainy, 89 ob. RP, 12 ob. Rosji, 11 ob. Litwy i 11 ob. Mołdowy i 8 ob. Białorusi. Pozostali to m.in. obywatele Kazachstanu, Gruzji, Iraku, Syrii, Pakistanu, Chin, Egiptu czy Armenii.

Najliczniejszą grupę osób zatrzymanych za przekroczenie granicy RP wbrew przepisom stanowili obywatele Ukrainy (93), natomiast wśród ściganych listami gończymi najwięcej było Polaków (78).

Tymczasowo przywrócona kontrola pozwoliła zatrzymać lub ustalić miejsce pobytu osób ukrywających się dotychczas przed wymiarem sprawiedliwości, m.in. unikających przesłuchania, a nawet odbycia kary więzienia czy też zalegających za niezapłacone mandaty lub alimenty. Wśród zatrzymanych byli też poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania i notą Interpolu.

Straż Graniczna również korzystała z istniejących przepisów tak, by zapewnić pielgrzymom sprawne dotarcie na ŚDM. Wobec 61 osób funkcjonariusze SG zastosowali procedurę przewidzianą na sytuacje szczególne, która umożliwiła przekroczenie granicy RP pielgrzymom niespełniającym wszystkich warunków wjazdu na terytorium RP. Dzięki temu pielgrzymi m.in. z Republiki Demokratycznej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Filipin, Wietnamu, Kongo, USA, Dominikany i Ekwadoru dotarli do Krakowa, by wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. Kodeks Graniczny Schengen i ustawa o cudzoziemcach dopuszczają możliwość wjazdu obywatela państwa trzeciego do Polski na okres nie dłuższy niż 15 dni pomimo niespełnienia wszystkich warunków wjazdu. Zezwolenie na wjazd następuje ze względów humanitarnych, ze względu na interes narodowy lub zobowiązania międzynarodowe.