Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i jej szef Piotr Bączek upamiętnili 72. rocznicę Powstania Warszawskiego.
 
Na budynku SKW przy ul. Oczki 1 w Warszawie już w weekend poprzedzający rocznicę wybuchu powstania można było oglądać okolicznościowy baner z wizerunkiem Powstańców i napisem „Cześć i chwała bohaterom”.