Zaplanowane na jesień br. ćwiczenia taktyczne z wojskami Ostrobok-16 i Wargacz-16 są kolejnymi, ważnymi przedsięwzięciami szkoleniowymi dla 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Koncepcje obu ćwiczeń, po rekomendacji Inspektoratu Marynarki Wojennej, zatwierdziło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ).

Jak czytamy na oficjalnym portalu DG RSZ, ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem Ostrobok-16 zaplanowane jest na przełom września i października br. Tematem będzie wsparcie i zabezpieczenie bojowe działań oraz zabezpieczenie logistyczne sił komponentu morskiego, wydzielonych do udziału w operacji obronnej. Główny cel to doskonalenie podległych jednostek 3 FO w prowadzeniu wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wydzielonych sił. W realizacji zadań ogniowych i taktycznych na poligonach morskich i lądowych, wezmą również udział siły i środki wydzielone m.in. z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, z Brygady Lotnictwa MW oraz z Wojsk Specjalnych.

Tematem ćwiczenia Wargacz-16 będzie przygotowanie do udziału w połączonej operacji obronnej oraz realizacja zadań transportowych i przeciwminowych, a także wsparcie działań i zabezpieczenie logistyczne siłami będącymi w podporządkowaniu dowódcy 8 FOW. Podobnie jak w przypadku ćwiczenia Ostrobok-16, marynarze będą również doskonalić współdziałanie z siłami wydzielonymi z pozostałych rodzajów sił zbrojnych, m.in. z 1. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego i z 16. Dywizją Zmechanizowaną – informuje DG RSZ.