Gdańska ekspozycja pt. „Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii” to jeszcze jeden punkt na mapie obchodów jubileuszu chrztu przyjętego przez Mieszka. Punkt o tyle wyjątkowy i wart uwagi, że zawiera jedne z najcenniejszych dla naszej historii i narodowej tożsamości eksponaty, niektóre z nich wystawiane w Polsce po raz pierwszy.

„»Lux in Oriente« (Światło na Wschodzie) odnosi się do wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat, kiedy państwo polskie przyjęło chrześcijaństwo. Z kolei terminem »Lux ex Oriente« (Światło ze Wschodu) określamy całą polską działalność ewangelizacyjną na przestrzeni wieków aż po dzień dzisiejszy” – mówił podczas sobotniego uroczystego otwarcia wystawy jej pomysłodawca i kurator ks. Marek Rostkowski. Ekspozycja wpisuje się w tegoroczne jubileuszowe obchody chrztu Mieszka z 966 r. i jednocześnie jest skierowana do uczestników Światowych Dni Młodzieży. „Specjalnie dla pielgrzymów przygotowaliśmy ofertę obowiązującą do końca trwania wystawy, czyli do 20 października, która pozwoli zwiedzić ją nieodpłatnie – należy jedynie udokumentować swoją rejestrację jako uczestnika ŚDM” – mówi w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie” Małgorzata Posadzka, rzecznik Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Według pierwotnego zamysłu wystawa miała mieć miejsce w Poznaniu, ale ostatecznie to gdańskiemu muzeum udało się doprowadzić ją do skutku. „Muzeum Narodowemu w Poznaniu nie udało się nawiązać współpracy z fundacją Lux in Oriente – Lux ex Oriente, która partnerowała organizacji tej wystawy. Resort kultury zwrócił się do nas z propozycją podjęcia się przygotowania ekspozycji praktycznie od zera. Pomimo krótkiego, bo dwuipółmiesięcznego czasu na jej stworzenie, dyrektor naszej placówki Wojciech Bronisławski zgodził się podjąć to wyzwanie. Ostatecznie wystawę udało się otworzyć zgodnie z planem 23 lipca i jak na razie ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem” – opowiada Małgorzata Posadzka.

To zainteresowanie gdańską ekspozycją nie dziwi, biorąc pod uwagę to, jak unikatowe eksponaty udało się na niej zgromadzić. Wśród najcenniejszych znajdziemy m.in. pochodzący z 1087 r. czyli najstarszy zachowany odpis dokumentu „Dagome iudex”, w którym Mieszko I powierzył państwo polskie opiece Stolicy Apostolskiej. Eksponat pochodzi ze zbiorów watykańskiej Biblioteki Apostolskiej i po raz pierwszy w historii jest prezentowany na terenie naszego kraju. Oprócz tego w gdańskim muzeum można obejrzeć papieskie tiary (Piusa IX, Leona XIII oraz Piusa XI), drogocenne ornaty i liczne pisma dotyczące pontyfikatu św. Jana Pawła II, w tym oryginał dokumentu wydanego zaraz po konklawe w 1978 r., stwierdzającego oficjalne przejęcie pieczy nad Państwem Watykańskim przez Karola Wojtyłę. Udało się też sprowadzić inne ważne dla historii Polski rękopisy, takie jak „Kronika polska” Wincentego Kadłubka, pochodzący z XIV w. „Psałterz floriański”, „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich” Jana Długosza czy pochodzące z Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana pierwsze wydanie „Biblii Sacra Arabica” – stworzonej specjalnie dla chrześcijan żyjących na terenach opanowanych przez islam. 

Więcej w "Gazecie Polskiej Codziennie".