Komisja Europejska przyjęła wobec Polski zalecenia w związku zamieszaniem wokół Trybunału Konstytucyjnego. KE dała trzy miesiące na ich wprowadzenie. „Działania KE podjęte przed wejściem w życie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym są zdecydowanie przedwczesne. Narażają KE na utratę autorytetu, koniecznego do pełnienia opisanych w traktatach funkcji” – podało w komunikacie polskie MSZ.
 
Ministerstwo zareagowało na dzisiejszą decyzję KE.

Wzbudza to po stronie Rządu RP pytania o przestrzeganie przez KE zasady lojalnej współpracy z rządami Państw Członkowskich, o której mowa w art. 4.3 TFUE.

Przechodząca ostatnie fazy procesu legislacyjnego ustawa o Trybunale Konstytucyjnym ma wprowadzić w życie liczne rozwiązania ustrojowe, które są całkowicie zgodne z europejskimi standardami funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego, w tym z szeregiem zaleceń Komisji Weneckiej.
 
Polskie władze są zdeterminowane, by przywrócić stabilne podstawy funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

– napisało biuro rzecznika prasowego MSZ.