Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu oraz 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie podpisały porozumienie, regulujące kwestie wzajemnego udostępnienia zaplecza technicznego – informuje Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP.

Rejonowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy (jednostka podporządkowana 3 RBLog) będą wspierać Straż Graniczną m.in. w identyfikacji sprzętu technicznego zatrzymanego na granicy państwa, w naprawie eksploatowanego w SG sprzętu technicznego oraz szeregu innych przedsięwzięć, uwzględniających możliwości produkcyjne i zbieżnych z profilem działalności RWT. W zamian Warsztaty będą mogły korzystać z wyposażenia stacji diagnostycznej i stacji obsługi pojazdów funkcjonujących w Komendzie BiOSG – czytamy na portalu IWSZ. 

Zapisy niniejszego porozumienia wypływają bezpośrednio z porozumienia, zawartego przez Komendanta Głównego SG i Dowódcy Generalnego RSZ w 2015 roku o wzajemnym współdziałaniu różnych jednostek.