Podczas uroczystości Światowych Dni Młodzieży zapewniony będzie przejazd wszystkich pociągów, w tym ponad 500 dodatkowych składów dla pielgrzymów. W pociągach będzie blisko 580 tys. miejsc – poinformowała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Nad sprawnością i bezpieczeństwem ruchu kolejowego non stop czuwać będzie ponad 1000 specjalistów m.in. w dyspozyturach centralnych, lokalnych i dyżurnych ruchu na stacjach. Kolejowa spółka równocześnie zapewnia, że „lokomotywy osłonowe, pociągi techniczne, 10 tysięcy pracowników PKP i prawie 3 tys. funkcjonariuszy SOK i innych służb zadbają o wygodę i bezpieczeństwo pielgrzymów”.

Sprawną obsługę Światowych Dni Młodzieży na kolei zapewni ponad 12 tys. osób. 

- Aby pielgrzymi sprawnie dojechali i wrócili z uroczystości, PKP Polskie Linie Kolejowe zapewniły maksymalną przepustowości linii, wykorzystano efekty modernizacji tras m.in. Kraków – Tunel, Częstochowa – Opole, Centralnej Magistrali Kolejowej. Są opracowane specjalne zasady ruchu kolejowego oraz korekty w rozkładzie jazdy. W aglomeracji krakowskiej przygotowano stacje i tory postojowe dla około 1000 wagonów

– mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes PLK odpowiedzialny za przygotowanie do ŚDM.

Pociągi z pielgrzymami udającymi się na ceremonie otwarcia na Błoniach będą kierowane odpowiednio na staje Kraków Swoszowice, Kraków Mydliniki oraz Kraków Płaszów. Natomiast pociągi z pielgrzymami udającymi się na Czuwania z Ojcem Świętym na Brzegach 30 lipca 2016 r. przyjadą na stacje Kraków Swoszowice, Kraków Bieżanów, Kraków Płaszów oraz Podłęże.

Na blisko 120 dworcach, m.in. na dworcach Warszawa Centralna oraz Kraków Główny, działa usługa bezpłatnego szerokopasmowego internetu Wi-Fi. Na 10 największych dworcach, w punktach InfoDworzec, jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line MIGAM. Na dworcach będzie zapewniona obsługa oraz informacja w języku angielskim. 

Dzwoniąc pod specjalny całodobowy numer bezpieczeństwa (22 474 00 00), będzie można porozumieć się także w języku angielskim.