18 lipca rozpoczęła się na Morzu Czarnym 16 edycja manewrów wojskowych Sea Breeze 2016. Biorą w nich udział żołnierze między innymi z Ukrainy, Rumunii, Bułgarii, Gruzji, Mołdawii, Polski Wielkiej Brytanii, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Tegoroczne ćwiczenia obywają się w obwodzie mikołajewskim i odeskim oraz w północno zachodniej części Morza Czarnego – informuje portal Ukraine Today.

W ćwiczenia zaangażowane jest 25 jednostek pływających, 20 samolotów oraz około 4 tysięcy żołnierzy z 16 państw, w tym jednostki  ze stałej grupy nr 2 okrętów NATO. Sea Breeze 2016 organizowana jest w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju. Podczas manewrów zaplanowane będą operacje lądowe, wsparcie powietrzne, obrona przeciwdesantowa, realizacja i osłona własnych operacji desantowych, pokonywanie przeszkód wodnych oraz misje rozpoznawcze. Wszystko to ma przygotować żołnierzy do operowania w sytuacjach kryzysowych a przy okazji zwiększyć interoperacyjność sił NATO i  ich sojuszników z Morza Czarnego. Sea Breeze 2016 zakończy się 30 lipca.