Nowoczesna złoży skargę na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Nowoczesnej. Partia Ryszarda Petru może nie tylko stracić 75 proc. subwencji, ale również będzie musiała wpłacić prawie 2 mln zł. 

Po decyzji PKW Nowoczesna wydała oświadczenie. Adam Szłapka, sekretarz partii pisze:

Zarząd Partii Nowoczesna Ryszarda Petru oświadcza, iż szanuje decyzję Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, jednakże nie może zgodzić się ze stanowiskiem Komisji z uwagi na brak podstaw do odrzucenia złożonego sprawozdania finansowego. 

(...)

W tej sytuacji Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego zamierza złożyć skargę na postanowienie PKW (...)


Jednocześnie partia przyznaje, że popełniła błąd w rozliczeniu. 

Naruszenie, którego dopuściła się Partia stanowi w istocie jedynie omyłkę i winno zostać zakwalifikowane jako uchybienie - pisze Nowoczesna w oświadczeniu.