Instytut Pamięci Narodowej informuje, że czterech kandydatów dopuszczono do drugiego etapu konkursu na nowego prezesa IPN.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

1. dr Marek Chrzanowski  
2. dr hab. Zbigniew Romek
3. dr Jarosław Szarek
4. dr Paweł Ukielski

 
Jak wynika z oficjalnego komunikatu, publiczne przesłuchanie kandydatów na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej odbędzie się 18 lipca 2016 r.

- Przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej może ustalić, ze względów bezpieczeństwa, maksymalną liczbę osób obecnych w miejscu wysłuchania kandydatów – informuje IPN.

Informacja o rekomendowanym przez Kolegium IPN kandydacie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w obecności Marszałka Sejmu RP w Sejmie RP 18 lipca ok. godz. 16.30.