Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski powołał dwa specjalne zespoły prokuratorów. Ich celem będzie prowadzenie postępowań, których przedmiotem są przestępstwa związane z działalnością SKOK w Wołominie – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Jeden zespół został powołany w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, drugi - w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Prokuratorzy z Warszawy zajmą się wyjaśnianiem m.in. wątków dotyczących przedkładania nierzetelnych, poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów dla uzyskania wielomilionowych pożyczek w SKOK w Wołominie. Analizować będą także wątki dotyczące podrabiania dokumentacji pracowniczej, w tym zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach, w kilkudziesięciu firmach na potrzeby uzyskiwania tych kredytów.

Warszawscy prokuratorzy będą wyjaśniali również okoliczności dotyczące nabywania i zbywania nieruchomości na terenie całego kraju, a następnie ustanawiania na nich hipotek umownych, których wartość była fikcyjnie zawyżana w tzw. operatach szacunkowych, sporządzonych przez określonych rzeczoznawców majątkowych. Wyjaśnią także, czy w przestępczy proceder zamieszani byli notariusze.

Z kolei prokuratorzy z Gorzowa Wlkp. ustalać będą m.in. czy członkowie zarządu SKOK w Wołominie od 2009 do końca 2013 r. nie dopuścili się przestępstw, które skutkowały wyrządzeniem tej instytucji szkody majątkowej, a także czy ktokolwiek im w tym nie pomagał. Do ich zadań będzie również należało ustalenie wszystkich członków grup, które organizowały pozyskiwanie potencjalnych kredytobiorców, tzw. „słupów”, skupowały bezwartościowe nieruchomości służące do zabezpieczenia kredytów, zajmowały się podrabianiem zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków oraz organizowały dowóz poszczególnych kredytobiorców do SKOK w Wołominie i notariuszy oraz wykonywały inne czynności.Mają oni także ustalić, gdzie były lokowane, transferowane i na co przeznaczane zyski osiągane z dokonanych przestępstw w SKOK w Wołominie.

Przypomnijmy, że w związku ze sprawą aresztowano m.in. b. prezesa SKOK Wołomin, Mariusza G. (opuścił areszt za kaucją wynoszącą milion złotych), a także członka rady nadzorczej wołomińskiej Kasy, Piotra P., oskarżonego o zlecenie przed dwoma laty pobicia wiceprezesa KNF, Wojciecha Kwaśniaka, nadzorującego kontrolę w SKOK Wołomin. Prokuratura gorzowska bada działalność grupy przestępczej, która w ciągu kilku lat miała wyłudzić z Kasy pożyczki o łącznej wartości niemal 800 mln zł.

Doprowadziło to do ogłoszenia upadłości SKOK Wołomin pod koniec 2014 r. i konieczność wypłaty z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego łącznie ponad 2 mld zł (jedynie posiadaczom lokat o wartości do 100 tys. euro).