Senackie komisje – Ustawodawcza i Praw Człowieka, Praworządności i Petycji obradowały dziś przez trzy godziny nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Ostatecznie zarządzono przerwę w obradach, która potrwa do 19 lipca.

Jeszcze 7 lipca Sejm przyjął ustawę o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Następne projekt ustawy trafił do Senatu.

W Sejmie za przyjęciem ustawy 238, przeciw było – 173. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyjęty projekt ustawy przywiduje, że pełny skład Trybunału to co najmniej 11 sędziów. Taki skład ma orzekać m.in. w sprawach o szczególnej zawiłości. Pełny skład ma też badać: weta prezydenta do ustaw.

Głosowanie w Sejmie poprzedziła burzliwa dyskusja na sali obrad.

CZYTAJ WIĘCEJ: ​Gorąco w Sejmie. Opozycja przerażona kompromisową propozycją PiS ws. Trybunału