W Sejmie przyjęto ustawę o tzw. „podatku od marketów”, który będzie obowiązywał od 1 września. Ustanowiono dwie stawki podatkowe i kwotę wolną od podatku. Przeciwko były wszystkie partie opozycyjne.  Pierwsza stawka podatku od sprzedaży detalicznej będzie wynosiła 0,8% od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie. Jeśli przychód przekroczy 170 mln zł miesięcznie, właściciel zapłaci 1,4% od przychodu. Kwota wolna od podatku została ustalona na 204 mln zł w skali roku. 

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Nie przewiduje się opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet. 

W 2017 roku podatek ma przynieść 1,9 mld zł brutto zysków do budżetu. Za ustawą głosowało 234 posłów, przeciw było 207 posłów, dwóch wstrzymało się od głosu. Ustawę poparł tylko klub PiS i koło Wolni i Solidarni.