Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zatwierdził koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Pantera-16. Zaplanowane na wrzesień br. manewry będą jednym z ważniejszych tegorocznych przedsięwzięć szkoleniowych 6. Brygady Powietrznodesantowej – informuje oficjalny portal DG RSZ. 

Jak czytamy na portalu, koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia generałowi broni dr. Mirosławowi Różańskiemu przedstawił dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej, pułkownik Grzegorz Hałupka. Generał Różański zatwierdził koncepcję, polecił jednak dowódcy brygady ponowną analizę kwestii, związanych z realizacją dwóch zaplanowanych zagadnień szkoleniowych: przemieszczenia stanowiska dowodzenia oraz realizacji odzyskiwania izolowanego personelu w trakcie prowadzenia działań.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem Pantera-16 będzie miało na celu doskonalenie dowódców oraz zgranie działania dowództwa i sztabu 18. Batalionu Powietrznodesantowego z działaniem wojsk, a także doskonalenie umiejętności i nawyków, niezbędnych w walce. Spadochroniarze z Bielska – Białej, jako główny ćwiczący, przygotują i wykonają desant na poligon w Świętoszowie, gdzie następnie będą sprawdzeni w zakresie realizacji działań taktycznych i strzelań amunicją bojową.