Dziś Sejm uchwalił ustawę o podatku od marketów. Przewiduje ona wprowadzenie dwóch stawek podatku od sprzedaży detalicznej. Pierwsza - 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie. Druga to 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Za ustawą głosowało 234 posłów. Przeciwko jej było 207 posłów. Jeszcze dwóch wstrzymało się od głosu.

Jak pisała „Gazeta Polska Codziennie”, projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet. To efekt licznych głosów ekspertów, którzy ostrzegali przed możliwą ucieczką sklepów internetowych za granicę. „Zdecydowanie przeciwne takiemu pomysłowi było również Ministerstwo Cyfryzacji. Choć jednocześnie, jak mówi Robert Krzak z zarządu Forum Polskiego Handlu, zwolnienie z opodatkowania handlu internetowego jest absolutnie niezrozumiałym wsparciem jednego kanału sprzedaży względem innych” - pisała „Codzienna”.

Teraz ustawa trafi do Senatu.