1 lipca rząd w Pradze uchwalił trzy ustawy umożliwiające obywatelom zwiększenie wysiłku na rzecz obrony swojego kraju – informuje czeskie ministerstwo obrony.

Sama służba w rezerwie będzie dawać możliwość łączenia pracy ze służbą dla kraju oraz zwiększa benefity związane ze służeniem w siłach aktywnej rezerwy. Przewiduje się rekompensaty dla pracodawców za pracowników, którzy służą w czynnej rezerwie. Zwiększy się ilości ćwiczeń wojskowych dla chętnych. Żołd wzrośnie z 6 tysięcy do 18 tysięcy koron czeskich. Ponadto współpracę pomiędzy jednostkami rezerwowymi a żołnierzami zawodowymi ma zostać zacieśniona. Ustawy wydłużają również możliwość operowania żołnierzy rezerwy z 14 dni w ciągu roku do 7 miesięcy, jeśli jest taka wyższa konieczność. Obecnie w wojsku czeskim działa 22 tysięcy żołnierzy zawodowych i 1 360 rezerwistów. W ubiegłym roku przyjęto uchwałę, która zakłada zwiększenie siły aktywnej rezerwy do 5 tysięcy do roku 2025.