Są wyniki matur. Co piąta osoba nie zdała egzaminu

Ponad 258 tys.

twitter.com/5_radio5
Ponad 258 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło w maju 2016 roku do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego.  Zgodnie z danymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej maturę zdało 79,5 proc., uczniów. Egzaminu dojrzałości nie zdało 20,5 proc., czyli co piąty maturzysta.

Wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego przedstawił dziś podczas konferencji prasowej w gmachu MEN, Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Okazuje się, że spośród tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju (ponad 170 tys. z liceum i ponad 88 tys. z technikum), ponad 79,5 % zdało egzaminy ze wszystkich przedmiotów. 20,5 proc. maturzystów (ok. 53 tys. osób ) nie zdało w tym roku matury. Dokładnie 5,5 % absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, a 15% ma jeszcze prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu.
 
(men.gov.pl)
Wyniki matur zdecydują o tym, czy abiturienci dostaną się na wybrane studia.
 
 Jak informuje resort edukacji wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2016 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:
 - w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego
- w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.
 
Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
  (men.gov.pl)
Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 

 Źródło: niezalezna.pl,men.gov.pl

 

#Centralna Komisja Egzaminacyjna #CKE #edukacja #szkoła #studia #wyniki matury #MEN #mautra

rz
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo