Pod koniec czerwca br. najlepsi marynarze z 3. Flotylli Okrętów odbyli szkolenie, kwalifikujące do szkół podoficerskich. Zajęcia zrealizowano na obiektach Flotylli oraz na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce - informuje portal gdyńskiej jednostki.

Do 30 czerwca br. marynarze, którzy w opinii dowódców wykazują predyspozycje do bycia podoficerami, walczyli z postawionymi zadaniami oraz własnymi słabościami i zmęczeniem. Doskonalili umiejętności z zakresu norm szkolenia i umiejętności strzeleckie na Centralnym Poligonie w Ustce. Dodatkowo każdy z marynarzy odbył rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której rozmawiano o motywacji i atutach, niezbędnych do służby podoficerskiej.