Dzisiaj 4 lipca, a więc Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości - święto ustanowiono w 1776 roku w Filadelfii na pamiątkę ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii. Autorem Deklaracji był Thomas Jefferson, późniejszy prezydentem USA.

Z tej okazji prezydent Andrzej Duda wysłał depeszę gratulacyjną do prezydenta Baracka Obamy.

Szanowny Panie Prezydencie, 

z okazji Dnia Niepodległości mam zaszczyt przekazać, w imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, serdeczne życzenia pomyślności. 

Polskę i Stany Zjednoczone łączy partnerstwo strategiczne, oparte na wspólnie podzielanych wartościach, tradycyjnych więzach przyjaźni oraz poszanowaniu wzajemnych interesów. Z satysfakcją odnotowujemy umacnianie się z roku na rok polsko-amerykańskiego dialogu w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Cieszę się, że będziemy mieć okazję osobistego spotkania podczas Szczytu w Warszawie, gdzie zapadną decyzje warunkujące transatlantyckie bezpieczeństwo w najbliższej przyszłości. Jestem przekonany, że wyjdą one naprzeciw Pańskiej warszawskiej deklaracji z czerwca 2014 roku „You will never stand alone”. 

Proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności dla Pana osobiście oraz Narodu Amerykańskiego. 

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej