– Nigdy nie spoczniemy, póki do Polski nie wróci każdy Polak i każda Polka, którzy chcą wrócić – powiedziała premier Beata Szydło w Pułtusku, podczas obchodów 80. rocznicy pierwszych masowych deportacji Polaków do Kazachstanu.

Musimy pamiętać, że Polacy rozrzuceni po świecie swoim życiem i postawą pokazują, że Polskę ma się w sercu – powiedziała premier Szydło – My, młodsze pokolenia, uczymy się, jak kochać Polskę, być Polakiem – podkreśliła.

W 2016 roku mija 80. rocznica deportowania przez władze Związku Sowieckiego ludności polskiej z terenów przygranicznych Ukraińskiej SRS do Kazachskiej SRS.

W wyniku terroru rozpętanego przez NKWD wobec ludności polskiej zamieszkującej tereny dawnej I Rzeczypospolitej na azjatyckie stepy trafiło ponad 60 tys. Polaków.

„Planowo wymazana z kart podręczników i dyskursu publicznego tragedia Polaków na całym terytorium Związku Sowieckiego mająca miejsce w latach trzydziestych XX wieku powinna stać się trwałym elementem polskiej pamięci zbiorowej, co stanowi zadanie dla wszystkich władz publicznych” – czytamy w uchwale Senatu, upamiętniającej rocznicę pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu.


fot. premier.gov.pl

fot. premier.gov.pl

fot. premier.gov.pl

fot. premier.gov.pl