Niebieskie Karty do poprawki

Skomplikowane procedury Niebieskiej Karty, brak przymusu uczestnictwa sprawcy przemocy w programie, a przede wszystkim ograniczone możliwości odizolowania agresora od jego ofiar – to największ

policja.pl
Skomplikowane procedury Niebieskiej Karty, brak przymusu uczestnictwa sprawcy przemocy w programie, a przede wszystkim ograniczone możliwości odizolowania agresora od jego ofiar – to największe problemy systemu pomocy ofiarom przemocy domowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany.

Z badań przeprowadzonych w 2014 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że co czwarty Polak doświadczył w swoim życiu przemocy. Jak wykazuje Najwyższa Izba Kontroli, w ostatnich latach wzrosła liczba ujawnianych wypadków przemocy – w 2010 r. ujawniono ok. 20 proc. takich wypadków, a w 2014 r. już 25 proc. „Jest to widoczne we wzroście liczby zakładanych Niebieskich Kart (typ A) wszczynających procedurę. W 2012 r. wypełniono blisko 64 tys., a dwa lata później już ponad 99 tys.”.

Chociaż interdyscyplinarne działania służące udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej, kryjące się pod pojęciem Niebieskiej Karty, rzeczywiście przynoszą skutki, wiele rzeczy wymaga poprawy. Z raportu NIK-u wynika, że największym problemem jest odizolowanie agresora od jego ofiar. Przykładowo czas oczekiwania na mieszkanie komunalne w większości wypadków to nawet ponad dwa lata. „Problem zapewnienia bezpiecznego schronienia jest o tyle istotny, że w dalszym ciągu najczęściej to osoby krzywdzone w sytuacji kryzysowej muszą opuszczać wspólne miejsce zamieszkania” – wykazuje NIK.

MRPiPS zapewnia, że pracuje nad wprowadzeniem zmian, „które z jednej strony zagwarantują podmiotowość i autonomię rodziny, zwiększą bezpieczeństwo i ochronę osób zagrożonych i doznających przemocy, a z drugiej zapewnią skuteczne oddziaływanie na osoby stosujące przemoc wobec swoich najbliższych”. Co to oznacza w praktyce? M.in. maksymalne uproszczenie procedury Niebieskiej Karty.

– Niezwykle istotną kwestią jest zapewnienie osobom dotkniętym przemocą ochrony i bezpieczeństwa. Służą temu przewidziane w procedurze karnej oraz w prawie karnym materialnym środki izolacji sprawców przemocy w wypadkach, gdy jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia osób pokrzywdzonych. W projektowanych zmianach rozważana jest możliwość wprowadzenia również rozwiązań umożliwiających natychmiastowe odizolowanie osoby dopuszczającej się przemocy od osoby, wobec której przemoc jest stosowana, niezależnie od procedury karnej – dowiedzieliśmy się w biurze prasowym ministerstwa.

 Źródło: Gazeta Polska Codziennie

 

#Niebieska Karta #przemoc domowa #policja

Dorota Łomicka
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo