W czwartek w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy zakończyło się ćwiczenie NATO CWIX 2016 (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation, eXploration) – podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Jak czytamy na portalu, ćwiczenie CWIX 2016 jest największym tego rodzaju przedsięwzięciem w NATO, polegającym na testowaniu i weryfikacji rozwiązań w zakresie interoperacyjności systemów teleinformatycznych w środowisku sojuszniczym oraz wytyczaniu nowych kierunków rozwoju technologii, wspierających proces podejmowania decyzji na różnych szczeblach dowodzenia. 

Przeprowadzone testy w ramach ćwiczenia miały na celu potwierdzenie zdolności i możliwości współpracy systemów teleinformatycznych w zakresie przetwarzania i wymiany informacji taktycznych, geograficznych, meteorologicznych oraz logistycznych w przypadku wykonywania wspólnych działań bojowych i szkoleniowych. Ważnym aspektem ćwiczenia było również identyfikowanie obszarów współpracy oraz zbieranie doświadczeń, umożliwiających doskonalenie i poprawę wykorzystywanych systemów i rozwiązań sprzętowych. Wnioski z przebiegu ćwiczenia umożliwią lepszą komunikację i wymianę informacji w ramach działań koalicyjnych jak i narodowych. W tym roku szczególne znaczenie miały testy związane z budową i zapewnieniem usług teleinformatycznych w sieci koalicyjnej – informuje DG RSZ.