Towarzysz Oleksy honorowym obywatelem Nowego Sącza? Ostry protest Klubu "GP"

​Skandal w Nowym Sączu i dramatyczny apel do polityków PiS, by nie upamiętniali zmarłego Józefa Oleksego tytułem Honorowego Obywatela Miasta.

arch. GP
​Skandal w Nowym Sączu i dramatyczny apel do polityków PiS, by nie upamiętniali zmarłego Józefa Oleksego tytułem Honorowego Obywatela Miasta. "Wzywamy władze Nowego Sącza do opamiętania i powstrzymania się od działań, które stoją w sprzeczności z duchem niedawno przyjętej jednogłośnie przez Sejm RP Ustawy, która zakazuje propagowania ustroju komunistycznego" - pisze Tomasz Baliczek, przewodniczący Klubu "Gazety Polskiej" w Nowym Sączu.

Apel do władz Nowego Sącza:

W imieniu nowosądeckiego Klubu "Gazety Polskiej" wyrażamy swój sprzeciw wobec przyznania zmarłemu Józefowi Oleksemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta, oraz finansowaniu przez Prezydenta Nowego Sącza publikacji poświęconej w/w, która sądząc po osobie autora nie będzie zgodna z faktami, a ma służyć jedynie propagandowemu uzasadnieniu decyzji władz Nowego Sącza.


Nie zamierzamy wdawać się w ocenę życia prywatnego Józefa Oleksego. Nasza jednoznacznie negatywna ocena tej postaci dotyczy wyłącznie działalności publicznej tego polityka, najpierw jako działacza komunistycznego, który dobrowolnie podjął współpracę z tajnymi służbami PRL, a potem po 1989 roku jako osoby odpowiedzialnej za patologiczny system polityczny naszego państwa, utrzymującej bliskie kontakty z rezydentami rosyjskich służb specjalnych, zaprzeczającej wbrew oczywistym faktom, że był współpracownikiem komunistycznego wywiadu wojskowego.

Honorowanie takiej osoby stoi w sprzeczności z zasadami, jakie stosowali w swoim życiu tacy Honorowi Obywatele naszego miasta jak śp. Prezydenci RP Ryszard Kaczorowski czy Lech Kaczyński.

Autor apelu dziwi się, że za uhonorowaniem Oleksego są niektórzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości razem z prezydentem Ryszardem Nowakiem:

Zadziwiające, że za uhonorowaniem Józefa Oleksego opowiedzieli się niektórzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem Ryszardem Nowakiem na czele, choć według Statutu partia ta działa na rzecz;

"1) umocnienia niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej i międzynarodowej pozycji Naszego Kraju,
2) umocnienia siły i bezpieczeństwa Państwa Polskiego, a w szczególności jego zdolności do podejmowania wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych w interesie Obywateli i Narodu,
3) umocnienia demokracji, praworządności i wolności obywatelskich,
4) szerzenia postaw patriotycznych oraz wzmacniania solidarności społecznej i narodowej Polaków”.

Czy mamy rozumieć, że w ten sposób niektórzy członkowie PiS uznają, że wieloletnie członkostwo w partii komunistycznej, współpraca ze służbami specjalnymi PRL, działalność w postkomunistycznych organizacjach po 1989 roku, była wypełnieniem celów jakie sobie stawiają w polityce? Nie są znane żadne szczególne zasługi Józefa Oleksego dla Nowego Sącza, ale nawet gdyby takie istniały, nie byłyby dostatecznym uzasadnieniem dla honorowania tej osoby honorowym obywatelstwem.


Autor apelu wzywa do opamiętania;

Wzywamy władze Nowego Sącza do opamiętania i powstrzymania się od działań, które stoją w sprzeczności z duchem niedawno przyjętej jednogłośnie przez Sejm RP Ustawy zakazującej propagowania ustroju komunistycznego. Apelujemy w imię przyszłych pokoleń Sądeczan, dla których taki „honorowy obywatel” będzie powodem do wstydu za własne miasto i ich władze.


- napisał w imieniu Klubu "Gazety Polskiej" Nowy Sącz przewodniczący Tomasz Baliczek.

Politykom z Nowego Sącza proponujemy lekturę tekstu Piotra Gontarczyka pt. Agent Oleksy.
 

 

 


Źródło: niezalezna.pl

#Józef Olaksy #PiS #Nowy Sącz #Tomasz Baliczek

JW
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo