Żołnierze 3. Batalionu Logistycznego w ramach prowadzonych ćwiczeń taktyczno – logistycznych doskonalili w Glewicach niedaleko Goleniowa rozwijanie polowej instalacji paliwowej – podaje oficjalny portal batalionu. 

Ćwiczenie taktyczno-logistyczne miało na celu doszlifowanie praktycznych umiejętności indywidualnych i zespołowych stanu osobowego polowej instalacji paliwowej podczas realizacji zadań wynikających z jej bojowego przeznaczenia – czytamy na portalu. 

Głównymi zadaniami, jakie stały przed żołnierzami były: rozwinięcie oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elementów zabezpieczenia bojowego, rozwinięcie oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elementów zabezpieczenia logistycznego, realizacja zadań przyjęcia, przechowywania i wydawania środków zaopatrzenia III klasy, działanie w sytuacjach zagrożeń atakiem lotniczym, użyciem broni masowego rażenia oraz ataku grup dywersyjno-rozpoznawczych, pokonywanie terenu skażonego oraz prowadzenie likwidacji skażeń.