W piątek 24 czerwca, dwa okręty podwodne zyskały nowych dowódców. Dotychczasowy dowódca ORP Sokół kmdr ppor. Tomasz Sołkiewicz objął dowodzenie ORP Orzeł i awansował na stopień komandora porucznika. Jego miejsce zajął kmdr ppor. Łukasz Szmigiel – informuje oficjalny portal 8. Flotylli Okrętów.

Jak czytamy na portalu, przekazanie obowiązków odbyło się w obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów, komandora Krzysztofa Jaworskiego, dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych komandora Sławomira Wiśniewskiego oraz zaproszonych gości honorowych.

Kmdr por. Tomasz Sołkiewicz bezpośrednio po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej w 2000 r.  został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe - oficera działu nawigacji na okręcie podwodnym ORP „Dzik”. W listopadzie 2000 roku został przeniesiony na okręt podwodny ORP „Orzeł”, na którym pełnił nieprzerwanie służbę do 2011 roku. Pełniąc służbę na tym największym polskim okręcie podwodnym przeszedł całą ścieżkę kariery okrętowej, rozpoczynając od stanowiska oficera działu obserwacji technicznej, poprzez oficera działu nawigacji, dowódcę działu nawigacji, dowódcę pionu operacyjnego, na stanowisku zastępcy dowódcy okrętu kończąc.

Kmdr ppor. Łukasz Szmigiel od początku zawodowej służby wojskowej (2003 r.) związany jest z dywizjonem okrętów podwodnych. Po ukończeniu AMW został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy działu nawigacyjnego ORP „Kondor”. W następnych latach zdobywał kolejne szczeble dowodzenia na okrętach podwodnych, jako dowódca działu broni podwodnej, oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego, dowódca pionu operacyjnego oraz zastępca dowódcy okrętu. W latach 2003 – 2014 związany był z okrętami podwodnymi ORP „Kondor” oraz ORP „Bielik”.