Podczas kwartalnej odprawy rozliczeniowo – zadaniowej dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni dr Mirosław Różański przedstawił dekalog wniosków, dotyczących ćwiczenia Anakonda-16.

Jeden z kluczowych dowódców Wojska Polskiego przedstawił szereg zmian, jakich należy dokonać przy przygotowaniu kolejnych tego typu manewrów. Wśród niezbędnych zadań znalazło się m.in. usprawnienie prac z mapami, standaryzacja procedur strzelań i instrukcji poligonowych w wymiarze międzynarodowym oraz dążenie do utworzenia jak największej liczby międzynarodowych oddziałów żołnierzy, współpracujących w ramach ćwiczeń.

Jak podaje DG RSZ, ważnym aspektem jest również otwarcie się na społeczność lokalną oraz wyodrębnienie etapu działań ogniowych oraz zadań taktycznych. 

Warto przypomnieć, że niedawno zakończone manewry Anakonda-16 były największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce od ponad 20 lat. Od 7 do 17 czerwca ponad 31 tys. żołnierzy z 24 państw ćwiczyło na lądzie, morzu oraz w powietrzu.