Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin podpisał "Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019". Co nasza rodzima kultura może zyskać dzięki takiemu porozumieniu?

Podczas wczorajszego spotkania Jarosława Sellina z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Xu Jianem politycy podpisali dokument regulujący zasady współpracy między ministerstwami na lata 2016-2019.

Protokół ma na celu pogłębienie wieloaspektowej współpracy na szczeblu resortów kultury, a jego podpisanie pozwoli na realizację konkretnych projektów kulturalnych. Dokument podkreśla znaczenie współpracy instytucji kultury i wymiany informacji o infrastrukturze kulturalnej, a także określa zasady wymiany twórców i artystów, zespołów artystycznych oraz organizacji wizyt studyjnych

- możemy przeczytać na stronie resortu kultury.

Porozumienie to stwarza warunki do szerszej prezentacji twórczości artystycznej, w szczególności sztuki współczesnej oraz umożliwia rozwój współpracy w dziedzinie muzyki i tańca, kinematografii oraz literatury. Wskazano także na ramy współdziałania bibliotek i archiwów oraz umożliwiono szeroką współpracę muzeów, obejmującą także realizację wystaw. Dokument ustanawia obszary kooperacji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków oraz wzmacnia współpracę w obszarze dziedzictwa niematerialnego. Jako nowy obszar wzajemnej kooperacji wskazuje przemysły kultury. Ponadto, wyznacza platformę współdziałania na forach międzynarodowych

- poinformowało ministerstwo.