Nieprawidłowości korupcyjne związane z zamówieniami publicznymi dotyczą niestety armii. Nie wiem, czy to infoafera bezpośrednio, raczej jej odprysk, chociaż w sferze związanej z zamówieniami komputerowymi nadużycia też mają miejsce – powiedział w rozmowie z portalem Niezalezna.pl minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Polityk mówił również o planowanym terminie powołania pierwszych brygad obrony terytorialnej.

W ubiegłym tygodniu Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło szereg kontroli w różnych jednostkach. Minister podał, że nieprawidłowości korupcyjne zw. z zamówieniami publicznymi dotyczą niestety również armii.

W tej problematyce nadużycia też mają miejsce

– podał Antoni Macierewicz.
 
Szef resortu obrony narodowej mówił również o powstaniu pierwszych jednostek Obrony Terytorialnej.

Planowaliśmy, by albo na początku 2017 roku, a najlepiej w końcu roku 2016 były już trzy pierwsze brygady. Prace idą zgodnie z terminarzem, więc już dziś mogę powiedzieć, że pod koniec bieżącego roku trzy pierwsze brygady na ścianie wschodniej będą stały

– mówił nam minister.
 
Antoni Macierewicz mówił o powszechnym dostępie do broni. Minister uważa, że obecnie nie jest zasadne podejmowanie tej kwestii.

Nie widzę żadnych podstaw i sensu, by w dniu dzisiejszym otwierać tak dalece tę kwestię, by mówić o powszechnym dostępie do broni. Oczywiście powołanie wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju sił zbrojnych dalece rozpowszechni możliwość dostępu do broni, która dla powoływanych regularnie na ćwiczenia ochotnikom OT będzie dostępna. W tym sensie powoli kolejne roczniki będą się wdrażały i miały na co dzień z bronią do czynienia. To będzie proces ewolucyjny, a nie wyobrażam sobie i byłbym przeciwny takiej sytuacji, w której byśmy w perspektywie np. pół roku przyjęli ustawę, która by sprawiała, że każdemu broń będzie dostępna bez żadnych zastrzeżeń. Przypominam, że dzisiaj każdy, kto czuje się zagrożony może broń otrzymać, jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich czy związanych z dotychczasową karalnością. Także to nie jest tak, że broń jest dziś zamknięta, niedostępna. Posiadanie musi być uzasadnione realnym poczuciem zagrożenia

– powiedział minister Antoni Macierewicz.
 
Zobacz rozmowę z szefem MON: