Kolejnym tematem organizowanej przez „Gazetę Polską” debaty jest: „Przemyt – hybrydowa wojna z państwem polskim: jak skutecznie walczyć z procederem?”. Paneliści podejmą tematykę przemytu jako elementu wojny hybrydowej, czynników wpływających na wzrost przemytu, nowego zagrożenia dla Polski jakim jest przemyt ludzi, oraz wykorzystania nowoczesnych technologii do walki z przemytem i zmian prawnych. Debatę poprowadzi Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i "Gazety Polskiej Codziennie". Specjalnie dla czytelników portalu niezalezna.pl przygotowaliśmy transmisję z tego wydarzenia.

Transmisja LIVE od godz. 11:00 na vod.gazetapolska.pl/nazywo


W trakcie debaty poruszone zostaną następujące kwestie:
- Oblicze przemytu w Polsce w ostatnich latach
- Co wpływa na wzrost przemytu?
- Przemyt jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
- Przemyt jako element wojny hybrydowej
- Przemyt ludzi – nowe zagrożenie dla Polski
- Nowoczesne technologie jako narzędzia do walki z przemytem
- Zmiany prawa i ograniczenie przemytu

Zaproszeni goście:
- Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Kazimierz Smoliński – sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
- Marek Cywiński – dyrektor zarządzający Kapsch Telematic Services
- Marian Banaś – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Służby Celnej
- Arkadiusz Łaba - Służba Celna, Ministerstwo Finansów
- ppłk SG Arkadiusz Olejnik - Naczelnik Wydziału I do Walki z Przedstępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Straży Granicznej
- mjr Seweryn Stopa - Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie
- Przemysław Dolski - Philip Morris, Menadżer Ds. Przeciwdziałania Szarej Strefie
- Hubert Wodzyński – zastępca szefa wywiadu ekonomicznego S.A., wieloletni oficer operacyjny Służby Granicznej

Szczegółowy program debaty:
11.00 – 11.15 -  rozpoczęcie debaty - Tomasz Sakiewicz, wstęp do debaty, przedstawienie prelegentów
11:15 – 12:45 – debata z udziałem zaproszonych gości
12:45 – 13:00 – pytania od dziennikarzy