Kolejny kraj dołączył do inicjatywy budowy drogowego korytarza transportowego Via Carpatia. Minister transportu, komunikacji i technologii informatycznych Bułgarii, Iwałjo Moskowski podpisał oświadczenie o przystąpieniu jego kraju do tzw. Deklaracji Łańcut II.

Via Carpatia to umowna nazwa korytarza transportowego łączącego kraje północy (od litewskiej Kłajpedy) z południem Europy (do Salonik w Grecji). Na terenie Polski w skład Via Carpatia wchodzą odcinki dróg: S61, DK8, S19 pomiędzy miastami Budzisko, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek.

W naszym kraju planowana jest budowa drogi ekspresowej Białystok – Lublin – Rzeszów – Barwinek (na granicy ze Słowacją). Przewidziana jest też budowa odgałęzień w kierunku na Ukrainę i Białoruś, ale także otwarcie na bałtyckie porty Trójmiasta.

W dalszej przyszłości przewidziane jest otwarcie na inne kraje w ramach UE oraz spoza UE: Turcję, Ukrainę, ale również w przyszłości szeroko pojęte partnerstwo wschodnie (Jedwabny Szlak), Bałkany.