Do 30 czerwca br. w siedzibie JFTC (Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy potrwa międzynarodowe ćwiczenie CWIX 2016 (Coalition Warrior Interoperability eXercise, eXamination, eXperimentation, eXploration), organizowane przez Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji – podaje Sztab Generalny WP.

Ćwiczenie to jest dorocznym przedsięwzięciem organizowanym przez Sojusznicze Dowództwo ds. Transformacji (ACT) i ukierunkowane jest na wytyczanie nowych kierunków rozwoju technologii, testowanie i weryfikację zastosowanych rozwiązań w celu zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych w środowisku sojuszniczym – czytamy na portalu SG WP.
Siły Zbrojne RP biorą aktywny udział w tym ćwiczeniu od 2001 r., natomiast po raz szósty z rzędu Polska wykonuje zadania Państwa Gospodarza dla ćwiczenia CWIX. Obowiązki z tego wynikające polegają na udzieleniu wsparcia logistycznego i administracyjnego Dowództwu Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) w przeprowadzeniu na terenie Polski tego skomplikowanego przedsięwzięcia, w którym udział weźmie ponad 850 osób z 21 państw oraz 8 organizacji, należących do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego.
W ćwiczenie CWIX 2016 ze strony polskiej zaangażowani są przedstawiciele: Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, (a w tym: Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności, Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych), Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Narodowego Centrum Kryptologii.