69 proc. punktów z języka polskiego i 49 proc. z matematyki - to średnie wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie pisali testy w kwietniu.

Wyniki egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie m.in. z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało rozumienie tekstów. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z historii sprawdzające umiejętność analizowania i wnioskowania na podstawie źródła ikonograficznego. Egzamin wskazał również umiejętności, które młodzi ludzie opanowali słabiej. W części humanistycznej trudność sprawiło im np. zadanie z historii i wiedzy o społeczeństwie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się natomiast zagadnienie wymagające zastosowania twierdzenia Pitagorasa, a z chemii – planowania doświadczenia, w wyniku którego można otrzymać określoną substancję - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik wyniósł 56 proc., a z biologii, chemii, fizyki i geografii - 51 proc. punktów. Na egzaminie na poziomie podstawowym z języka angielskiego zdający uzyskali średnio 64 proc. punktów. Z niemieckiego - 57 proc., a z rosyjskiego - 61 proc.

W ubiegłym roku wyniki uzyskane przez gimnazjalistów z polskiego i matematyki były słabsze i wynosiły odpowiednio 62 proc. i 48 proc.

W kwietniu do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło około 354 tys. (czyli 98 proc.) spośród około 362 tys. uczniów trzeciej klasy gimnazjum.