Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęli dziś równoległe kontrole we wszystkich 16 urzędach marszałkowskich na terenie kraju. - To pierwsza taka kontrola CBA – systemowa i koordynowana – informuje biuro prasowe CBA. Chodzi o sprawdzenie wydatkowania łącznej sumy środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w latach 2007-2013, która wyniosła 17,3 mld euro.

Jak informowaliśmy na łamach portalu niezalezna.pl, takiej akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego jeszcze nie było. Agenci CBA weszli do 16 urzędów marszałkowskich. Sprawdzają sposób wydawania środków unijnych, a także zweryfikują oświadczenia majątkowe marszałków województw. 

 - Funkcjonariusze CBA wchodzą dziś do urzędów marszałkowskich  województw Podlaskiego,  Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego,  Małopolskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Mazowieckiego.   Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Łączna suma środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w tych latach wyniosła 17,3 mld euro - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Szczególną uwagę funkcjonariusze CBA będą przykładać do weryfikacji programów, w których beneficjentami są same urzędy marszałkowskie. Chodzi bowiem o spore sumy pieniędzy z unijnych środków, które urzędy marszałkowskie mogły same sobie przyznawać, realizować je autonomicznie i samodzielnie rozliczać – bez żadnej dodatkowej kontroli.

 - Kompleksowe i systemowe działania kontrolne CBA obejmą także  osoby  odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego-  od  etapu samego podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność.  Równolegle do wszczynanych postępowań kontrolnych przeprowadzane będą przez CBA analizy oświadczeń o stanie majątkowym marszałków województw. Zarządy województw pełnią kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych – informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne..

 Kierownictwo CBA zastrzega, że w przypadku ujawnienia - w toku kontroli - innych nieprawidłowości możliwe będzie rozszerzenie zakresu zaangażowania w danej sprawie.