Dziś (15 czerwca) na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczysta gala 41. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej". Wyróżnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej wręczy Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka. Tego samego dnia o godz. 19:00 w Ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się plenerowy koncert laureatów oraz wieczór tańca.

Patronem nagrody jest Oskar Kolberg - etnograf, folklorysta, kompozytor i największy  badacz polskiej muzyki ludowej. Wyróżnienie ustanowione  w 1974 r. przyznawane jest w sześciu kategoriach:

1. dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego,
2. dla twórców za pisarstwo ludowe,
3. dla kapel ludowych,
4. dla zespołów folklorystycznych,
5. dla badaczy, naukowców i animatorów,
6. nagroda honorowa dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej, działających w kraju i zagranicą. Od początku jest przyznawana pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Konkurs organizuje Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddziałem – Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze. Fundatorami nagród finansowych są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz  Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wyłonieni laureaci otrzymają Medale im. Oskara Kolberga według projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz pamiątkowe dyplomy. Partnerami nagrody są Program 2 Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Listę tegorocznych laureatów można zobaczyć na stronie resortu kultury.


Poza galą wręczenia wyróżnień, dziś o godz. 19 w Ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się plenerowy koncert laureatów. W trakcie koncertu, którego wodzirejem będzie znany podhalańczyk Krzysztof Trebunia-Tutka, odbędzie się wspólny Wieczór tańca, podczas którego na specjalnej, drewnianej podłodze będzie można nauczyć się regionalnych tańców i zabaw.

Zapraszamy!