43. Batalion Saperów z Rozewia prowadzi intensywne szkolenie rezerwistów. Głównym celem ćwiczeń rezerwy jest zgranie żołnierzy kompanii pomostów pływających podczas realizacji specjalistycznych zadań wojskowych – podaje portal 8. Flotylli Okrętów.

Podczas pierwszej części ćwiczeń wojskowych żołnierze przeszli proces szkolenia wojskowego, w ramach którego przypomnieli sobie podstawowe zasady, wynikające z regulaminu ogólnego i musztry oraz przepisów dyscyplinarnych. W kolejnych dniach uczestniczyli w zajęciach szkolenia ogniowego: strzelania z broni etatowej i rzutu granatem – czytamy na portalu.

W ramach szkolenia specjalistycznego żołnierze wzięli udział w ćwiczeniu z budowy i utrzymania dróg, a także z urządzania i utrzymania przepraw pontonowych. Po części teoretycznej i udzieleniu instruktaży, rezerwiści kompanii pomostów pływających rozpoczęli zajęcia praktyczne.