Grupa okrętów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, złożona z trałowców oraz okrętu transportowo-minowego zrealizowała kolejne epizody w ramach wielkich manewrów „Anakonda-16”.

Na wodach Zatoki Pomorskiej, dzisiaj w nocy (środa, 8 czerwiec) postawiono zagrodę minową – informuje oficjalny portal wojskowych ćwiczeń pod kryptonimem „Anakonda-16”.
W nocy z poniedziałku na wtorek (7/8 czerwca) okręty 8. FOW, zorganizowane w grupę, wykonały zadania minowe na wodach Zatoki Pomorskiej. W ramach ćwiczenia okręty postawiły zagrodę minową. Zagroda taka postawiona została z kilkunastu min. Ćwiczenie to odbywało się w nocy, aby wykorzystać ciemność jako element maskujący działania, dodatkowo okręty wykonywały to zadanie w ogólnym zaciemnieniu – z zasłoniętymi bulajami oraz przy wykorzystaniu minimalnego oświetlenia – czytamy na portalu.
Pomimo, że operacje minowania prowadzone są w całkowitych ciemnościach, miny muszą być postawione bardzo precyzyjnie. Każda z nich ma dokładnie określoną pozycję w zagrodzie, w której musi zostać postawiona, tak aby była skuteczna. Przy zespołowym stawianiu min konieczne jest dokładne skoordynowanie działań okrętów, tak aby zachować bezpieczeństwo wykonywania zadania przy zachowaniu obliczonych parametrów założonej zagrody minowej.
W trakcie stawiania min nie prowadzi się łączności radiowej, a komunikacja między okrętami prowadzona jest za pomocą umówionych sygnałów. Wszystko po to, aby zmniejszyć ryzyko wykrycia przez przeciwnika miejsca, w którym i w jakiej konfiguracji zostały postawione miny.