Spore zmiany szykują się dla właścicieli mieszkań, którzy do tej pory byli jedynie współużytkownikami gruntów wieczystych. Zgodnie z projektem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zyskają oni prawo współwłasności gruntu.

Według resortu sporo problemów powoduje obecny stan, w którym lokal jest objęty własnością, natomiast przypadający mu udział w gruncie pod budynkiem objęty jest już wyłącznie prawem użytkowania wieczystego.

Jak informuje TVN24 BiS nowelizacji ustawy o użytkowaniu wieczystym ma trafić do konsultacji w drugiej połowie bieżącego roku.

Ministerstwo podkreśla, że proponowane rozwiązania będą mogły być stosowane tylko wobec współużytkowników „wieczystych gruntów zabudowanych wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe”. W innych przypadkach, cały proces przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność zdaniem ministerstwa nie sprawia żadnych problemów.

Zgodnie z projektem przekształcenie prawa własności miałoby się odbywać po uiszczeniu stosownej opłaty. Byłaby ona uiszczana w formie cyklicznych opłat, a ich wysokość odpowiadałaby wysokości opłat rocznych obecnie wnoszonych za użytkowanie wieczyste.