Żołnierze Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO (NATO MNMPBAT) oraz Military Police z USA rozpoczęli ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. SHARP LYNX-16 – podaje Żandarmeria Wojskowa (ŻW).
 
4 czerwca w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczystość rozpoczęcia ćwiczenia. Podczas ceremonii, przy dźwiękach hymnów, podniesiono na maszty flagi Polski, Chorwacji, Czech, Słowacji, USA i NATO – czytamy na portalu ŻW. Tegoroczne ćwiczenie jest wyjątkowe z dwóch powodów. Po raz pierwszy do ćwiczenia Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej dołączyli policjanci wojskowi z USA. Ponadto, w tym roku pododdziały MNMPBAT otrzymały szczególne zadanie: będą realnie zabezpieczać największe ćwiczenie w Polsce, realizowane z udziałem 38 tysięcy żołnierzy z 24 państw pod kryptonimem Anakonda-16 – powiedział na uroczystości płk. Tomasz Szoplik, kierownik ćwiczenia. Sharp Lynx-16 jest międzynarodowym ćwiczeniem taktycznym z wojskami. W ćwiczeniu biorą udział pododdziały Żandarmerii Wojskowej oraz plutony MP z Czech, Chorwacji, Słowacji oraz USA.