Wczoraj w Krakowie rozpoczął się trening pod kryptonimem „Raba-16”, przygotowujący żołnierzy, komórki dowódcze, sekcje wydziałów i oddziałów do rozpoczynających się 7 czerwca manewrów „Anakonda” – podaje Dowództwo Operacyjne RSZ.

Uroczystego otwarcia treningu dokonał dowódca krakowskiego Centrum Operacji Lądowych, gen. dyw. dr Cezary Podlasiński. Po zakończeniu i sprawdzeniu wszelkiej dokumentacji związanej z ewidencją żołnierzy, wszyscy uczestnicy treningu wzięli udział w szkoleniu zbiorowym. Podczas szkolenia żołnierze zostali zapoznani m.in. z ogólnymi informacjami na temat treningu, strukturą i rozmieszczeniem stanowiska dowodzenia Komponentu Lądowego, przestrzeganiem zasad ochrony informacji niejawnych obowiązujących w czasie treningu, cyklem pracy, systemem meldunkowym, warunkami przeciwpożarowymi i BHP, obowiązującymi w czasie treningu. Ponadto uczestnicy treningu sztabowego pod kryptonimem RABA-16 zostali zapoznani z koncepcją prowadzenia operacji oraz sytuacją wyjściową na pierwszy dzień treningu.