„W kręgu barokowego repertuaru organowego” – to tytuł seminarium naukowego, które odbędzie się 19 maja na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku. UMFC jest jedną z dziesięciu białostockich uczelni, które organizują atrakcje na XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Festiwal rozpocznie się 17 maja i potrwa 9 dni. Na spragnionych wiedzy i kultury czeka kilkaset imprez: warsztaty, wykłady, pokazy, wystawy, koncerty, spotkania.

19 maja o godzinie 11 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku będzie można wysłuchać wykładu „Improwizacja jako element dzieła muzycznego”. Odczyt dr Rafała Sulimy pokaże, że elementy improwizacji występują już w epoce baroku i dotyczy nie tylko dzieł pisanych w manieże stillus fantasticus, ale także i formach imitacyjnych.

Godzinę później będzie można wysłuchać wykładu "Koncerty organowe J. F. Haendla i J. Stanleya jako pierwowzór gatunku". Pierwsze koncerty, w których organy pełnią rolę solisty wyszły spod pióra G. F. Haendla, a nieco później John Stanley pod wpływem wybitnego Mistrza zaczął pisać tegoż samego rodzaju kompozycje. Wykład dr. hab. prof. UMFC Jan Bokszczanina wskaże genezę powstania tych niezwykle ciekawych koncertów organowych.

O godz. 13 planowany jest wykład: "Szkoła północno-niemiecka w kontekście rozwoju skandynawskiej muzyki organowej". Muzyka skandynawska epoki Baroku jest mało znana, dlatego dr hab. Józef Kotowicz omówi zagadnienie wpływów Północno-Niemieckiej szkoły muzyki organowej na muzykę skandynawską. Słuchacze będą mogli zapoznać się z kompozycjami, które nie należą do dzieł znanych i często grywanych na koncertach, tym ciekawszy wydaje się temat wykładu.


(Plakat: mat.pras.)

Od godziny 14 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku zatętni muzyką kameralną, wokalną i chóralną.

Zwieńczeniem będzie koncert „W kręgu barokowego repertuaru organowego” w kościele pw. św. Kazimierza (Białystok, ul. św. Kazimierza 2). Wystąpi czterech wybitnych organistów, którym będzie towarzyszyć nowopowstała Uniwersytecka Kapela BAROQUE CHELLANGERS. Podczas koncertu nie zabraknie także muzyki w wykonaniu wokalistów z UMFC. Wystąpią organiści: Józef Kotowicz, Jan Bokszczanin, Jarosław Wróblewski, Rafał Sulima, baryton Maciej Falkiewicz oraz klarnecistka Marlena Ostrowska.

Na wydarzenia wstęp jest wolny. Szczegółowy harmonogram i opis wszystkich festiwalowych atrakcji można znaleźć na stronie internetowej PFNiS.