W dniach od 11 do 13 maja br. Oddział Doktryn i Regulaminów Marynarki Wojennej Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP przeprowadził warsztaty grupy roboczej ds. opracowania przepisów o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej – podaje oficjalny portal CDiS SZ RP.

W trakcie tego przedsięwzięcia przeprowadzono konsultacje, uzgodniono kwestie sporne oraz opracowano zapisy do projektu roboczego dokumentu. Zawierać on będzie zbiór zasad i zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących prawa morza, uprawiania żeglugi i ratowania życia na morzu, a także zasad dobrej praktyki morskiej. Przedstawione treści będą miały zastosowanie podczas prowadzenia działań przez siły Marynarki Wojennej RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Przeznaczone są one dla jednostek organizacyjnych Marynarki Wojennej: Związków Taktycznych (ZT), dywizjonów pływających, batalionów, grup okrętów, okrętów, jednostek specjalnych, jednostek pomocniczych, jachtów i bazowych środków pływających – czytamy w komunikacie CDiS SZ RP.