Podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia zwyciężyli w kategorii plutonów czołgów i wojsk aeromobilnych podczas największych w Wojsku Polskim zawodów użyteczno-bojowych. Na poligonie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu do rywalizacji o tytuł najlepszego plutonu stanęło ponad 500 żołnierzy. W zawodach walczyło 14 plutonów z 12. i 16. Dywizji Zmechanizowanej, 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 6. Brygady Powietrznodesantowej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia. 
 
Celem trwających od 20 kwietnia zawodów było zdobycie tytułu najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym w kategoriach wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz plutonów zmotoryzowanych i aeromobilnych.

W trakcie pierwszego tygodnia sprawdzano głownie kondycję fizyczną, zgranie oraz motywacje. Do pokonania był biegowy test siłowy oraz wyczerpująca pętla taktyczna długości 25 km, na której żołnierze działali w rejonie skażonym, bronili budynku, pokonywali przeszkodę wodną, wykonywali zadania inżynieryjno–saperskie i rywalizowali w biegu patrolowym, zakończonym strzelaniem z broni osobistej.
W drugim tygodniu odbyły się ćwiczenia w kierowaniu ogniem z czołgów oraz wozów bojowych BWP-1. Podchorążowie z Wrocławia nawiązali wyrównaną walkę z żołnierzami zawodowymi. Po pierwszym tygodniu zawodów zajmowali czołowe miejsca w swoich kategoriach (pododdziały pancerne, zmechanizowane, aeromobilne). Przystępując do koronnej konkurencji - kierowania ogniem - plutony pancerny i aeromobilny posiadały dużą przewagę na konkurentami i ostatecznie zwyciężyły z reprezentacjami poszczególnych brygad.