Żołnierze i policjanci z całego świata, w tym również z Polski wzięli udział w wyjątkowej audiencji generalnej z okazji Roku Świętego i 30. rocznicy podpisania przez św. Jana Pawła II konstytucji apostolskiej na temat ordynariatów polowych i ich statusu.

Jak podaje Radio Watykańskie, w piątek rozpoczął się w Stolicy Apostolskiej jubileusz żołnierzy i służb mundurowych. Uroczystości zakończyła dzisiejsza Msza Święta w Bazylice św. Piotra. W polskiej delegacji była 80-osobowa grupa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, z biskupem polowym Józefem Guzdkiem na czele.  
Pierwszym punktem jubileuszu było sympozjum o posłudze ordynariatów polowych. W czasie jego trwania przypomniano, że ofiarami wojen są nie tylko cywile, ale również żołnierze i ich rodziny. Wymaga to specjalnej posługi ze strony Kościoła. Jednym z przyjętych od niedawna zadań kapelanów wojskowych jest propagowanie wśród żołnierzy międzynarodowego prawa humanitarnego. – Stolica Apostolska jest sygnatariuszem wielu międzynarodowych porozumień. W ten sposób chce zachęcić wspólnotę międzynarodową do większej ochrony godności człowieka w kontekście konfliktów zbrojnych oraz do wprowadzenia zakazu niektórych typów uzbrojenia – podkreślił abp Paul Gallagher, przedstawiciel Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
O specyfice posługi duszpasterskiej wśród żołnierzy mówił też kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Podkreślił on, że ordynariaty polowe nie służą zapełnianiu dziur w zwyczajnym duszpasterstwie, lecz są odpowiedzią na szczególne potrzeby żołnierzy.  – Mają oni być samarytanami pokoju. Niekiedy wymaga to od nich najwyższej postawy chrześcijańskiej, jaką jest oddanie własnego życia za przyjaciół – podkreślił kard.Ouellet.
 
W sobotę, podczas audiencji generalnej Papież Franciszek zwrócił się do wojskowych i policjantów słowami: „Jesteście wezwani nie tylko do tego, by kłaść kres konfliktom, ale także, by wnosić wkład do budowy ładu opartego na prawdzie, na sprawiedliwości i na wolności. Zapewnianie pokoju nie jest łatwym przedsięwzięciem, zwłaszcza dlatego, że wojna wyjaławia serca i zwiększa przemoc i nienawiść. Wzywam was, byście się nie zniechęcali” – powiedział Franciszek.