Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki (na zdjęciu) odwiedził w piątek 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku, jednostkę 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Wiceminister Kownacki spotkał się z kadrą kierowniczą jednostki i garnizonu oraz zapoznał się ze strukturą i zadaniami „górali” z Kłodzka. Żołnierze zaprezentowali wyposażenie, jakim dysponują oraz wybrane elementy szkolenia, m.in. wspinaczkę, walkę wręcz oraz ewakuację rannego z pola walki.
Ważnym punktem piątkowego spotkania było wręczenie przez wiceministra Kownackiego rozkazu wyznaczającego, majora Piotra Rupę na stanowisko dowódcy 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, z jednoczesnym awansem do stopnia podpułkownika. Aktu wręczenia dokonano uroczyście w obecności dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich płk. dypl. Zenona Brzuszko oraz żołnierzy i pracowników jednostki.