Współpraca na polu wojskowym Moskwy i New Delhi układa się bardzo dobrze. Świadczą o tym chociażby zaplanowane manewry sił zbrojnych obu mocarstw. Ćwiczenia wojskowe Indra-Nevi-2016, AviaIndra-2016 oraz Indra-2016 przewidziane są na drugą połowę 2016 roku.
Zażyłe relacje Rosji i Indii na polu obronności sięgają dziesięcioleci i przejawiają się w olbrzymich kontraktach na dostawy broni do New Delhi oraz w corocznych ćwiczeniach wojskowych, które odbywają się nieprzerwanie od 2003 roku. Tegoroczne będą mieć miejsce w Kraju Nadmorskim na wschodzie Rosji. Ta decyzja została podjęta przez wojskowych Indii i Rosji, którzy podpisali we Władywostoku w tym tygodniu wstępny dokument dotyczący wspólnych manewrów. Ustalono kwestie związane z logistyką oraz jednostkami, jakie będą brały udział w ćwiczeniach. Strona rosyjska oddeleguje żołnierzy Wschodniego Okręgu Wojskowego do ćwiczeń wojskowych. W maju przedstawiciele obu państw mają się spotkać ponownie, aby ustalić szczegóły dotyczące m.in. harmonogramu i planu szkoleń.