W ostatnich dniach trwało intensywne szkolenie żołnierzy 5. Kresowego Batalionu Saperów, w czasie którego pododdziały 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej pokonywały rzekę Odrę w saperskich łodziach desantowych lub na pokładzie pływających transporterów samobieżnych.
Krośnieńscy saperzy wraz z żołnierzami 1. Pułku Saperów z Brzegu prowadzili intensywne szkolenie z przygotowania i utrzymania przepraw dla żołnierzy i sprzętu międzyrzeckiej brygady na ośrodku ćwiczenia wodnego OC Biała Góra. Jest to obiekt poligonowy, przeznaczony do ćwiczeń związanych z pokonywaniem przeszkody wodnej, a co za tym idzie również do ćwiczeń, związanych z zabezpieczeniem pokonywania tejże przeszkody.
Jak podaje portal polska-zbrojna.pl, scenariusz zajęć zakładał, że ćwiczący mają działać, jakby znajdowali się w rejonie walki. Dlatego jako pierwsi ruszali na wodę zwiadowcy. Ich zadaniem było uchwycić przyczółek na drugim brzegu i zapewnić ewentualną osłonę ogniową załogom, które przeprawiały się zaraz po nich. Miejsce na dziobie łodzi zajmował zawsze strzelec z karabinem maszynowym, który w razie potrzeby mógł dać osłonę ogniową kolegom. Poza nim w każdej łodzi gotowych do strzału było trzech innych żołnierzy, którzy akurat nie wiosłowali. Z kolei sterujący na rufie dowódca drużyny musiał także w razie ostrzału kierować ogniem.
Szkolenie, które prowadzone było od 25 do 27 kwietnia br. przebiegało w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych z powodu wysokiego poziomu rzeki Odry i obfitych opadów deszczu.